Integrale Vroeghulp

No video selected.

Jens speelt niet met andere kinderen. Hoe komt dat?

Jens is drie jaar en gaat twee ochtenden per week naar de peuterspeelzaal. De peuterleidsters van Jens maken zich zorgen over zijn ontwikkeling. Jens maakt geen contact met andere kinderen en doet niet mee met de spelletjes op de peuterspeelzaal. De peuterleidsters bespreken dit met zijn ouders. Zij herkennen het probleem, maar weten niet waar ze terecht kunnen met hun vragen. De peuterleidsters adviseren, na afstemming met het consultatiebureau, de ouders contact op te nemen met Integrale Vroeghulp.

Integrale Vroeghulp

Integrale Vroeghulp (IVH) ondersteunt ouders die zich zorgen maken over de ontwikkeling en/of het gedrag van hun kind. IVH biedt informatie, advies en ondersteuning aan ouders van kinderen van 0 tot 5 jaar. De zorgen die ouders hebben gaan bijvoorbeeld over de spraaktaalontwikkeling, het begripsvermogen, de motorische ontwikkeling en/of het gedrag van hun kind. IVH wil er samen met ouders voor zorgen dat hun kind zich zo goed mogelijk ontwikkelt. Daarom werken hulpverleners van verschillende instellingen samen in het samenwerkingsverband Integrale Vroeghulp: organisaties uit de jeugdhulpverlening, kinderrevalidatie, gehandicapten zorg, onderwijs, jeugdgezondheidszorg, kinderpsychiatrie  en organisaties die zich richten op spraak/taalproblematiek. Zij stemmen de hulpverleningsvormen zo goed mogelijk op elkaar en op de wensen van ouders af.

Zorgen over ontwikkeling

Een casemanager van IVH gaat samen met de ouders in gesprek over hun zorgen en vragen (een casemanager is van begin tot eind van het traject betrokken bij ouders en kind). Tijdens het gesprek wordt teruggekeken naar de periode vanaf de zwangerschap tot nu. Uit het gesprek blijkt dat de ouders zich al langere tijd zorgen maakten. En dat Jens een lange medische geschiedenis had. Een paar maanden na de geboorte was er bijna sprake van wiegendood. Ook werd hij onderzocht op migraine en obstipatie en werd hij regelmatig behandeld voor oorontsteking. De ouders zien een groot verschil tussen de ontwikkeling van Jens en zijn oudere zus Maaike. Zij vragen zich af wat de oorzaak hiervan is en hoe zij Jens kunnen helpen zodat hij zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Onderzoek

Na de eerste gesprekken met de casemanager bezoeken de ouders het multidisciplinaire team Integrale Vroeghulp, dat bestaat uit een arts, psycholoog en orthopedagoog. Samen met de ouders stellen zij een plan van aanpak op. Naar aanleiding van het gesprek met het team vraagt de casemanager samen met de ouders een onderzoek aan. Hieruit blijkt dat Jens een ontwikkelingsachterstand en een vorm van autisme heeft. Samen besluiten ze om Jens naar een gespecialiseerd kinderdagverblijf te laten gaan. Daar wordt zijn ontwikkeling extra gestimuleerd. De ouders krijgen begeleiding bij de opvoeding van Jens. De casemanager blijft de ouders ondersteunen zolang dit nodig is.

Meer informatie

Door tijdig en deskundig in te grijpen, wordt veel onnodig leed voorkomen. Leed zoals vergroting van de ontwikkelingsachterstand van het kind en een toenemend gevoel van onzekerheid bij de ouders. Maar ook bespaart het de ouders een hoop verdriet en frustratie. Omdat zij de weg niet weten in de wirwar van zorginstellingen, worden zij nogal eens van het kastje naar de muur gestuurd.

Ook medewerkers in de kinderopvang, leerkrachten en hulpverleners kunnen met hun vragen bij Integrale Vroeghulp terecht.

Over de begeleiding vanuit IVH zijn ouders erg tevreden. Ze voelen zich gehoord, serieus genomen en ervaren de casemanager als een belangrijke steun en toeverlaat.

Wilt u meer informatie, kijk dan op www.integralevroeghulp.nl