1 gezin, 1 plan

No video selected.
Het kan voorkomen dat uw gezin met veel verschillende hulpverleners te maken heeft.  De medewerkers van het CJG werken dan volgens de methode 1gezin 1plan (1G1P).
Alle hulpverleners werken met u samen om u  de juiste hulp te kunnen bieden. Er wordt een gezinsplan gemaakt, waarin aan de hand van uw wensen en mogelijkheden doelen worden  gesteld en afspraken worden gemaakt. Om ervoor te zorgen dat alle afspraken worden nagekomen en de acties het gewenste effect hebben, wordt er in overleg met u een zorgco√∂rdinator gekozen. U kunt er ook voor kiezen de regie zelf  in de hand te houden.

pdfKlik hier voor meer informatie