1 gezin, 1 plan

Het kan voorkomen dat uw gezin met veel verschillende hulpverleners te maken heeft.  De medewerkers van het CJG werken dan volgens de methode 1gezin 1plan (1G1P).

Integrale Vroeghulp

Jens speelt niet met andere kinderen. Hoe komt dat?

Jens is drie jaar en gaat twee ochtenden per week naar de peuterspeelzaal. De peuterleidsters van Jens maken zich zorgen over zijn ontwikkeling. Jens maakt geen contact met andere kinderen en doet niet mee met de spelletjes op de peuterspeelzaal. De peuterleidsters bespreken dit met zijn ouders. Zij herkennen het probleem, maar weten niet waar ze terecht kunnen met hun vragen. De peuterleidsters adviseren, na afstemming met het consultatiebureau, de ouders contact op te nemen met Integrale Vroeghulp.