Lastig gedrag

Een van de lastigste dingen van ouder zijn, is dat je soms geen vat lijkt te krijgen op je kind, ook al doe je nog zo je best.

Zo kan het zijn dat je in wezen alles goed doet: je luistert naar je puber, praat en overlegt met je kind, geeft aandacht en complimenten en stelt grenzen, maar toch lijkt het niet te werken. Dan ga je vaak aan jezelf twijfelen. Je kind merkt dat en reageert erop. Zo kun je in een negatieve spiraal terechtkomen waar de relatie tussen jou en je puber niet beter van wordt.

Elk kind is uniek, ook een lastige puber

Bij de opvoeding zijn altijd ten minste twee partijen betrokken: de ouder en het kind. Pubers kunnen ook zo hun problemen hebben, waardoor ze extra lastig op te voeden zijn. Het ene kind steekt nu eenmaal anders in elkaar dan het andere. Sommige kinderen hebben eerder de neiging probleemgedrag te vertonen dan andere. Dat maakt ze nog geen mindere mensen; elk kind is uniek en eigen, maar het is voor jou als ouder wel moeilijker om een puber op te voeden die probleemgedrag vertoont.

Niet alleen kun je zelf last hebben van het gedrag van je kind, mensen uit de omgeving kunnen ook negatief of betweterig reageren. Dat kan heel vervelend zijn.

Hulp zoeken

Er zijn veel soorten lastig gedrag waar je mee te maken kunt krijgen. Sommige problemen stellen hoge eisen aan je opvoederschap. Je kunt extra steun en hulp zoeken in je omgeving of bij de jeugdgezondheidszorg.