Risico's van drugs

Drugs beïnvloeden de waarneming en het concentratievermogen van de gebruiker. In het verkeer en op het werk vergroten drugs de kans op ongelukken. In het verkeer is het strafbaar. Schoolprestaties kunnen ook lijden onder het gebruik van drugs.

Drugsgebruik kan ook lichamelijke gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de longen, de lever, de hersenen en het hart.

Verslaving

Bij verslaving is ‘willen’ veranderd in ‘moeten’ gebruiken. Een ander woord voor verslaving is ‘afhankelijkheid’. Bij het ene middel treedt sneller afhankelijkheid op dan bij het andere.