KIES training

Datum & tijd

07 mei 2019 om 16:00 - 17:00

14 mei 2019 om 16:00 - 17:00

21 mei 2019 om 16:00 - 17:00

28 mei 2019 om 16:00 - 17:00

04 juni 2019 om 16:00 - 17:00

11 juni 2019 om 16:00 - 17:00

18 juni 2019 om 16:00 - 17:00

25 juni 2019 om 16:00 - 17:00

KIES voor alle kinderen van gescheiden ouders

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Zij reageren op hun eigen manier op de veranderingen; bij de één roept het verdriet en boosheid op, het andere kind gaat stilletjes door. Zij rouwen om het verlies van het gezin, en passen zich al weer snel aan de nieuwe omstandigheden aan. Veel kinderen willen niet toegeven dat zij hier moeite mee hebben. Zij zijn loyaal aan hun ouders en vinden het moeilijk om hun zorgen met hun ouders te delen. Daar komt vaak nog bij dat zij de schuld bij zichzelf leggen. Een scheiding doet iets met elk kind in meerdere of mindere mate.

Wat is KIES?

De spel- en praatgroep KIES biedt Kinderen In Echtscheiding Situatie de mogelijkheid om in een veilige omgeving te vertellen over wat hen bezig houdt. Vaak hebben zij vragen, zorgen en wensen. Bij KIES kunnen zij zich uitspreken over wat voor hen belangrijk is, zonder dat zij zich zorgen hoeven te maken dat ze hun ouders kwetsen. Door ervaringen te delen, merken de kinderen dat zij niet de enige zijn die een scheiding meemaken. Zij geven elkaar tips en advies hoe er mee om te gaan.

Wat doen kinderen bij KIES?

Aan de hand van een verhaal, hun eigen verhaal, spel, drama, tekenen en andere creatieve vormen gaat de KIES coach met de kinderen in gesprek. We hebben het over verschillende thema’s, hoe hoorde je ervan, hoe is je situatie nu en hoe zou het er in de toekomst uit kunnen zien. En: hoe was het met je, hoe is het nu met je en wat zou je graag willen? Sommige kinderen maken de scheiding nog maar net mee, anderen kunnen al vertellen hoe zij met een nieuw samengesteld gezin omgaan. Zij helpen elkaar bij het eventueel zoeken naar oplossingen maar vinden vooral een luisterend oor.

Niets moet alles mag.

Wat heeft mijn kind er aan?

Deelname aan KIES biedt herkenning, verwerking, antwoorden op vragen, gereedschappen om met de veranderde situatie om te gaan, en een beter begrip van de scheiding. Kinderen onderzoeken hun eigen situatie en worden zich bewust van hun gevoelens, gedachten en gedrag, zodat de scheiding een plek krijgt.

Kinderen leren vooral om zich te uiten, niet alleen in de groep maar ook in de thuissituatie. Dat kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de communicatie en de verstandhouding met beide ouders verbetert.

Hoe ziet de KIES groep er uit?

De groep bestaat uit 8 kinderen van 7 tot 12 jaar. Gedurende de 8 bijeenkomsten komen er geen nieuwe kinderen bij. Het gevoel van veiligheid en vertrouwen wordt op deze manier gewaarborgd.

Waarom de Kiesgroep?

Doordat de kinderen elkaar langer zien ontstaat er een vertrouwensband. Hierdoor delen kinderen makkelijker met elkaar.

De Kiestraining is uitgebreid onderzocht door de Universiteit van Utrecht.

Hieruit is gebleken dat de Kiestraining helpt. Kinderen die Kies hebben gedaan hebben een onder anderen een beter zelfbeeld en meer zelfvertrouwen. Ook gaan zij beter presteren. Het blijkt dat ze de scheiding beter begrijpen en het een plek leren geven. Ze maken beter contact met leeftijdsgenoten

De gezaghebbende ouders dienen beiden schriftelijk toestemming te geven.

Doelgroep

7 t/m 12 jaar

Kosten

gratis

Contactpersoon

Renske Blaauw

Telefoonnummer

06-10 74 69 66

Uw kind aanmelden? Dat kan! Door een mail te sturen naar r.blaauw@gemeentelangedijk .nl