Weerbaarheidstraining 'Ik sta sterk' groep 2, 3 en 4.

Datum & tijd

07 maart 2019 om 16:00 - 17:30

14 maart 2019 om 16:00 - 17:30

21 maart 2019 om 16:00 - 17:30

28 maart 2019 om 16:00 - 17:30

04 april 2019 om 16:00 - 17:30

11 april 2019 om 16:00 - 17:30

De training Ik sta sterk! is een speels programma voor jonge kinderen om op een positieve manier meer zelfvertrouwen te krijgen op sociaal-emotioneel gebied. Een kind wat zelfvertrouwen heeft en met plezier naar school gaat, voelt zich prettiger in de groep en kan zich beter richten op zijn schoolwerk.

Thema’s:

Vaardigheden met betrekking tot gespreksvoering met andere kinderen is van belang om vriendschappen te maken en conflicten te leren oplossen.

  1. Iets vragen aan een ander (vrienden maken en samen spelen)
Hoe vraag je iets? Hoe is je houding? Hoe kom je goed over?
  1. Emoties: blij, boos, verdrietig, bang (eigen gevoelens en inleven in een ander).
Gevoelens uiten, herkennen en verwoorden.
  1. Overleggen en samenwerken (samen spelen wat is daarvoor nodig?)
  2. Opkomen voor jezelf (weerbaarheid). Goed leren opkomen voor jezelf en leren
luisteren naar de ander. Stop hou op! Bij wie haal je hulp?
  1. Herhaling en afsluiting

Ouderbetrokkenheid: De ouders worden bij de training betrokken door een ouderavond aan het begin van detraining. Na elke bijeenkomst krijgen de kinderen een ouderbrief mee waarin staat wat dekinderen hebben gedaan en geleerd. Tevens bevat elke ouderbrief tips en suggesties voorthuis betreffende het thema.


Locatie:volgt nog

Doelgroep

Groep 2 t/m 4

Kosten

Eenmalige bijdrage van € 10,00 p.kind

Voor het aanmelden en het vragen naar meer informatie, kunt u contact opnemen met het CJG. tel.nr. 0226-33 44 33 (09.00 - 13.00 uur) of via de mail cjg@gemeentelangedijk.nl